Information om varmepumper

Der er penge at spare med en varmepumpe

Varmepumpe-salg.dk er en informationsside for dig, som overvejer at investere i en varmepumpe for at forbedre din varmeøkonomi. For der er nemlig ingen tvivl om, at en varmepumpe i mange tilfælde kan give en væsentlig forøget udnyttelse af varmen i en bolig og dermed en god besparelse på varmebudgettet.

Varmepumper er specielt egnede i boliger, som nu bliver opvarmet med el eller oliefyr, og hvor du ikke har mulighed for at blive tilsluttet naturgas eller fjernvarmeforsyningen. Det kan både være en fordel i helårsboliger, men bliver også brugt i sommerhusområder.

Et varmepumpeanlæg vil både kunne give dig opvarmning af huset – det gælder både hvis du har radiatorer eller gulvvarme – og endvidere vil et varmepumpe anlæg give dig varmt brugsvand.

 

Varmepumpe typer

 

Der findes som udgangspunkt tre typer varmepumper:

  • Luft til luft varmepumper
  • Luft til vand varmepumper
  • Jordvarme

Afhængig af hvilken type, der passer til dit behov, er der også forskel på hvor stor anskaffelsesprisen er og desuden lidt forskel på, hvilken besparelse, som du vil kunne opnå med en varmepumpe. Det skal dog med det samme slås fast, at uanset hvilken varmepumpe løsning, som er ideel til dit behov, så vil der være en middel til stor besparelse at hente.

 

Luft til luft varmepumper

Forholdsvis nemme at installere. Har deres primære anvendelse i mindre boliger,  fritidshuse o.lign. Varmen i luften udenfor huset udnyttes og overføres til luften inde i huset. Læs mere om luft til luft varmepumper.

 

Luft til vand varmepumper

Mere omstændige at installere. Velegnede til større boliger. Luften udenfor huset udnyttes til opvarmning af vand. Herved kan opnås varme til både opvarmning af boligen samt til brugsvand. Læs mere om luft til vand varmepumper.

 

Jordvarme

Her udnyttes varmen i jorden til opvarmning af vand, som både kan være brugsvand og vand til opvarmning af huset. Velegnet til større boliger med at frit jordareal (større græsplæne). Læs mere om jordvarme.

 

Udseendet imod sig

Traditionelt set har varmepumper ikke haft det bedste ry, når det gælder den æstetiske værdi. Men der er heldigvis ved at ske noget på den front. Og flere og flere producenter får efterhånden øjnene op for, at varmepumpen skal have et design, som kan glide naturligt ind i boligen. Når du skal vælge varmepumpe, er det derfor nu helt naturligt, at du også stiller krav til, at den skal se præsentabel ud.

 

Varmepumpe på tilbud

Det kan godt betale sig at holde øjne og ører åbne og se sig om efter et godt tilbud. For som med alt andet, kan prisen på varmepumperne sagtens variere ganske pænt fra leverandør til leverandør. Og som et godt gammelt ordsprog siger: Hvad der er sparet, er tjent! Så det første sted man kan begynde at spare med en varmepumpe, er altså på prisen allerede, når man anskaffer sig udstyret.

 

Billig varmepumpe

En varmepumpe er ikke bare en varmepumpe. Der er stor forskel på kvaliteten og effektiviteten af de forskellige pumper. Så pas på med at købe de alt for billige varmepumper. En billig varmepumpe vil med stor sandsynlighed ikke kunne leve op til forventningerne og vil derfor ikke give den ønskede besparelse på varmeregningen. Her udover kan man med rette også forvente, at de billige varmepumper ofte larmer mere end de lidt dyrere pumper. Og det er altså ikke sjovt at høre på. Hverken for en selv eller for naboerne.

 

Installation af varmepumpen

Lad en fagmand udføre arbejdet med at installere varmepumpen.

Den optimale udnyttelse af varmen får man kun ved en 100% korrekt installation og montering af varmepumpen.

Desuden er monteringen af varmepumper mange steder reguleret i lokalplanen. Så for ikke at komme i vanskeligheder her, er der en god idé, at lade en fagmand klare sagen.

 

Mere information

For en mere dybdegående information og vejledning vedr. valg af varmepumpe, kan det anbefales af besøge hjemmesiden http://varmepumpeoversigten.dk/, hvor både de forskellige typer varmepumper og deres funktion beskrives i detaljer.